KenniscentrumAfdelingen › Dagopname afdeling F2 › Verpleegafdeling F2
Patiëntenfolders

Verpleegafdeling F2

Kort Verblijf Afdeling


Telefoonnummer:

(0314) 32 92 36

Route: Verpleegafdeling F2 (Kort Verblijf Afdeling), tweede etage

Bezoektijden

De verpleegafdeling F2 kent geen vaste bezoektijden. Met de (contactpersoon van de) patiënt wordt overlegd op welk tijdstip bezoek het beste kan komen.

Momenteel is de afdeling F2 alleen in gebruik voor de dagopnames (zelfde dag weer naar huis). De patiënten voor een kort verblijf (max. 48 uur) zijn ondergebracht op afdeling A2 of N2. 


Kort Verblijf Afdeling

Op afdeling F2 verblijven patiënten maximaal 48 uur om een onderzoek, operatie of behandeling te ondergaan.Patiënten die een operatie moeten ondergaan worden via het Opnameplein opgenomen en komen na de operatie naar de afdeling. Andere patiënten worden direct op de afdeling opgenomen.
Patiënten die op afdeling F2 worden opgenomen kunnen de folder lezen over de afdeling of de film over de dagopname bekijken. Ter voorbereiding op een operatie vindt er een gesprek plaats op het preoperatieve spreekuur met een verpleegkundige en de anesthesioloog.

Gedurende de opname is één verpleegkundige zoveel mogelijk verantwoordelijk voor de zorg die nodig is. Deze verpleegkundige ontvangt de patiënt op de afdeling en voert het opnamegesprek. Voor operatiepatiënten vindt dit gesprek plaats op het Opnameplein. Als u voor een opname zonder operatie komt dan is het gesprek op F2.
Tijdens dit gesprek wordt de gang van zaken op de afdeling uitgelegd, wordt de patiënt voorbereid op het onderzoek, de operatie of behandeling en is er gelegenheid voor vragen. In de meeste gevallen brengt deze verpleegkundige de patiënt ook naar de operatiekamer of onderzoeksruimte. Als u via het Opnameplein opgenomen wordt dan zorgen wij ervoor dat uw spullen op de juiste afdeling terecht komen.

Na een operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer waar de anesthesioloog de patiënt blijft controleren tot de verdoving is uitgewerkt. De patiënt wordt dan weer opgehaald door de verpleegkundige. Na een onderzoek of behandeling brengt de verpleegkundige of een medewerker van patiëntentransport de patiënt naar de verpleegafdeling. Zo nodig voert de verpleegkundige nog enkele controles uit zoals meten van de bloeddruk of bekijken van het wondgebied.

Na het onderzoek, de operatie of de behandeling bepaalt de verpleegkundige in overleg met de arts het moment waarop u weer naar huis mag.

 

 

 
Deel deze pagina: