KenniscentrumOnderzoek en diagnose › Mammografie › Mammografie
Patiëntenfolders

Mammografie


Een mammografie is een onderzoek van de borsten met behulp van röntgenstraling. Er worden röntgenfoto’s van de borsten genomen (borstfoto’s). Dit is het eerste medische onderzoek om afwijkingen te onderzoeken en eventuele borstkanker op te sporen.

Gang van zaken

Om goede röntgenfoto’s van de borst te kunnen maken, moet de borst tussen twee platen liggen. De laborant zal de borst op een steunplaat leggen en met een tweede plaat wordt het borstweefsel samengedrukt, dit is nodig om kwalitatief ‘scherpe’ foto’s te kunnen maken. De druk die de platen op de borst uitoefenen is vervelend en soms zelfs pijnlijk.Iedere borst wordt in twee verschillende richtingen gefotografeerd, van boven (craniocaudaal) en van opzij (oblique).
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.
Uw borsten kunnen door het samendrukken tijdens het onderzoek nog enige tijd gevoelig zijn. Dat is heel normaal. De gevoeligheid zal snel verdwijnen.
Mammograaf

Bekijk ook de folder over mammografie

Pacemaker en ICD

Vrouwen die een pacemaker of ICD hebben moeten dit voor het onderzoek aangeven bij de laborant. Hiermee kan dan rekening worden gehouden bij het aandrukken van de borsten. Een ICD kan niet weg worden gedrukt voor de foto, bij een pacemaker kan dit soms wel.
De pacemaker of ICD veroorzaakt op een borstfoto een witte vlek. Het borstweefsel dat zich onder de ICD bevindt is niet zichtbaar en kan niet worden beoordeeld door de radioloog. Toch is het zeker zinvol om een mammografie te laten verrichten omdat slechts een zeer klein deel van de borst niet te beoordelen is. Als de mammografie gemaakt wordt omdat er al klachten zijn kan besloten worden om aanvullend ook nog een echografie te maken.

Borstprotheses

Vrouwen bij wie de borsten vergroot zijn met behulp van protheses (siliconen of andere protheses) moeten dit voor het onderzoek aan de laborant doorgeven. Hiermee kan dan rekening worden gehouden bij het aandrukken van de borsten.
De mammografie is ook bij borstprotheses het beste onderzoek ondanks dat de beoordeling van röntgenfoto’s van de borsten moeilijker en het onderzoek pijnlijker kan zijn door de prothesen. Maar er is nauwelijks kans op scheuren van de prothese.
Soms wordt er gekozen voor een screening met behulp van een echografie, of er worden extra röntgenfoto’s gemaakt.


Craniocaudaal foto rechts en links

Oblique foto rechts en linksDeel deze pagina: