KenniscentrumOnderzoek en diagnose › Punctie (biopsie) › Punctie (biopsie) van de borst
Patiëntenfolders

Punctie (biopsie) van de borst


Als op de röntgenfoto’s (mammografie) en/of echografie een afwijking te zien is, die verder onderzocht moet worden, kan er in de meeste gevallen direct een punctie (biopsie van de borst) verricht worden. Bij dit onderzoek wordt er wat weefsel uit de afwijking in de borst gehaald door middel van een holle naald. Het weefsel wordt voor nader onderzoek opgestuurd naar de patholoog.
De punctie moet uitwijzen of de afwijking goed- of kwaadaardig is.
Het wegnemen van weefsel op de juiste plek in de borst gebeurt door middel van:
  • een echogeleide biopsie (met geluidsgolven) of
  • een röntgengeleide biopsie (met röntgenstraling). Dit heet ook wel een vacuümbiopsie. Deze biopsie wordt gedaan als er kalkspatjes te zien zijn op de mammografie of als het plekje met de echografie niet is terug te vinden.
Zie ook de folder ‘Biopsie van de borst’
Werkwijze echogeleide biopsie

Voor dit onderzoek ligt u op uw rug op de behandeltafel. De laborant legt het onderzoek aan u uit en de radioloog gaat met behulp van een echoapparaat de afwijking in uw borst opzoeken.
Rondom dit gebied krijgt u een plaatselijke verdoving door een injectie. Met een holle naald verwijdert de radioloog vervolgens enkele stukjes weefsel uit de borst.
Dit onderzoek kan, ondanks de verdoving, enigszins pijnlijk zijn. Na afloop wordt er goed op het wondje gedrukt om het bloeden te stelpen, en wordt het wondje met hechtpleisters verbonden. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Het kan voorkomen dat, na een echogeleide biopsie alsnog een vacuümbiopsie wordt gedaan wanneer het weefsel dat de patholoog onderzoekt geen of onvoldoende duidelijkheid biedt. In het multidisciplinair overleg dat twee keer per week gehouden wordt, wordt besproken of de patiënt in aanmerking komt of een indicatie heeft voor een vacuumbiopsie en of het technisch mogelijk is dit onderzoek te doen. Vacuümbiopsies vinden twee keer per week plaats.

biopsietafel

Werkwijze vacuümbiopsie onder röntgengeleiding

Voor dit onderzoek ligt u op uw buik op de onderzoekstafel. De te onderzoeken borst wordt tussen twee platen geplaatst en samengedrukt. De borst kan zo niet verschuiven. Er worden röntgenfoto’s van de borst genomen. Met een computer bepaalt de radioloog nauwkeurig de plaats van het afwijkend weefsel.
Uw huid wordt ontsmet en de borst wordt plaatselijk verdoofd. Vervolgens wordt een sneetje van ongeveer 5 mm gemaakt en de naald van het vacuümtoestel wordt ter plaatse gebracht. Opnieuw worden enkele röntgenfoto’s gemaakt om te bevestigen dat de punt van de naald zich op de juiste plek bevindt. Door middel van het vacuümtoestel worden er dan een aantal stukjes van het weefsel verwijderd.
Opnieuw worden er röntgenfoto’s genomen en wordt er een kleine metalen marker in de borst geplaatst zodat steeds de exacte plaats van de biopsie bepaald kan worden. De marker blijft dus achter in de borst, zodat later duidelijk is waar er een biopt genomen is.
Na afloop van de biopsie wordt er een paar minuten op uw borst gedrukt totdat de bloeding stopt. Ten slotte wordt de wond afgeplakt met een pleister die u 24 uur laat zitten.
Het volledige onderzoek duurt ongeveer een uur.

Na de biopsie

De eerste dagen na de biopsie kan er een blauwe plek op uw borst ontstaan. Dit trekt vanzelf weer weg.

Weefselonderzoek

Het weefsel dat is weggenomen bij zowel een echogeleide als een vacuümbiopsie, wordt opgestuurd naar het pathologisch laboratorium in Arnhem. De patholoog onderzoekt het onder de microscoop en geeft de bevindingen door aan de chirurg.

Uitslag na een echogeleide biopsie

De uitslag van het weefselonderzoek na een echogeleide biopsie krijgt u, vaak nog dezelfde dag, telefonisch van de mammacareverpleegkundige. Zij heeft overleg gehad met de specialist over de uitslag en het eventuele vervolg.
Als er vervolgonderzoek nodig is zal de mammacareverpleegkundige dit direct met u bespreken.
Als het nodig is dan plant de mammacareverpleegkundige direct een vervolgafspraak bij de chirurg voor u. De chirurg zal dan tevens het behandelplan met u bespreken. De mammacareverpleegkundige is hierbij ook aanwezig.

Uitslag na een vacuümbiopsie

De uitslag van het weefselonderzoek na een vacuümbiopsie krijgt u meestal binnen 2 of 3 werkdagen na de punctie. De mammacareverpleegkundige zal telefonisch contact met u zoeken om de uitslag met u te bespreken. Zij heeft dan overleg gehad met de specialist over de uitslag en het eventuele vervolg. Mocht het nodig zijn dan zal zij direct de vervolgafspraak bij de chirurg met u plannen. De chirurg zal tijdens die afspraak tevens het behandelplan met u bespreken. De mammacareverpleegkundige is ook bij deze afspraak aanwezig.
Als er vervolgonderzoek nodig is zal de mammacareverpleegkundige dit direct met u bespreken.

Filmpje vacuümbiopsie

In het filmpje ziet u hoe er een vacuümbiopsie wordt genomen waarbij de patiënt op de onderzoekstafel ligt.Deel deze pagina: