KenniscentrumOnderzoek en diagnose › Uitslag borstkankeronderzoek › Uitslag borstkankeronderzoek

Uitslag borstkankeronderzoek

Kwaadaardige of goedaardige afwijking

Na de eerste onderzoeken op de afdeling Radiologie, bespreekt de chirurg de resultaten met u. De mammacare-verpleegkundige is ook bij dit gesprek aanwezig. Wanneer er weefsel is afgenomen (echogeleide biopsie) voor onderzoek zal zij u aan het eind van de dag bellen met de uitslag hiervan.
De uitslag van een vacuümbiopsie duurt langer, deze wordt binnen 2 a 3 werkdagen doorgegeven. Ook dan zal de mammacareverpleegkundige telefonisch contact opnemen om de uitslag te bespreken.

Geen kwaadaardige cellen gevonden

Als er geen afwijkingen of kwaadaardige cellen zijn gevonden dan betekent dit dat u geen borstkanker heeft. De chirurg of mammacareverpleegkundige zal met u bespreken of er eventueel nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden en of er nog controle-afspraken plaats moeten vinden.
Als u niet meer voor controle terug hoeft te komen, dan is het mammacare-traject nu afgesloten.

Wel kwaadaardige cellen gevonden

Als er kwaadaardige cellen zijn gevonden dan betekent dit dat u borstkanker heeft. De chirurg zal dan de diagnose en het behandeladvies met u bespreken. Hiervoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De volgende onderwerpen komen in dit gesprek aan de orde:
  • Behandelmogelijkheden;
  • Aanvullende behandelingen;
  • De risico’s en mogelijke complicaties;
Aansluitend wordt er, in overleg met u, een operatiedatum afgesproken.
In enkele gevallen is het ook mogelijk dat er eerst met chemotherapie gestart wordt alvorens te opereren. De internist-oncoloog zal u in dit geval uitgebreid informeren.
Na dit gesprek vangt de mammacare-verpleegkundige u op. Zij bespreekt alles nogmaals uitgebreid met u en beantwoordt uw vragen.
Er is een folder over borstkanker van KWF Kankerbestrijding. Deze folder krijgt u uitgereikt van de mammacare-verpleegkundige.

Aanvullende onderzoeken

Het is mogelijk dat u nog (één van de) aanvullende onderzoeken moet ondergaan. Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
De leverecho, thoraxfoto en de Botscan werder voorheen nogwel eens gedaan, maar tegenwoordig eigenlijk niet meer bij het stellen van de diagnose of de behandeling van borstkanker.
De chirurg en de mammacare-verpleegkundige informeren u uitgebreid als u een aanvullend onderzoek moet ondergaan.

Patiënteninformatiewijzer (PIW)

De mammacare-verpleegkundige overhandigt u de patiënteninformatiewijzer (PIW) als u van de chirurg te horen heeft gekregen dat er bij u sprake is van borstkanker. In de PIW vindt u informatie over uw ziekte en behandeling(en) die op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Advies voor patiënten met kinderen

Als ouders worden u en uw eventuele partner geconfronteerd met de vraag hoe en of u uw kinderen betrekt bij het ziekteproces. De mammacare-verpleegkundige kan u daarbij helpen en heeft voor u de folder 'Kanker..hoe moet het nu met mijn kinderen'. In deze folder staan tips, adviezen en ervaringen voor borstkankerpatiënten met kinderen. Ook is er een website voor kinderen met een vader of moeder met kanker www.kankerspoken.nl












Deel deze pagina: