Overslaan en naar de inhoud gaan

Beeldtechnieken steeds belangrijker

bij het stellen van een diagnose, stadiëring, behandeling en follow-up

Gepubliceerd op: 28 mei 2017

Vrijwel alle specialisten in het ziekenhuis werken nauw samen met de vakgroep Radiologie. Het werk van de radiologen en laboranten vervult een cruciale rol bij het stellen van de diagnose en de behandeling.

“Zoals bijvoorbeeld bij de beoordeling en behandeling van borstkanker”, aldus radioloog Ralph Caris. “Wij zorgen door middel van beeldvorming, mammografie, echografie, CT en MRI gevolgd door beeldgeleide punctie, voor een goede diagnose en stadiëring, om vast te stellen in welke fase de ziekte zich bevindt. Vervolgens bespreken we tijdens multidisciplinair overleg de beste behandeling. Indien de afwijking niet voelbaar is en de patiënt borstsparend geopereerd kan worden, kunnen we de tumor lokaliseren en markeren zodat de chirurg deze kan terugvinden tijdens de operatie. Sinds een jaar gebeurt dit in ons ziekenhuis met een jodiumzaadje dat we inbrengen onder echo- of röntgengeleide. ”

Borstkanker

De radiologen in het Slingeland Ziekenhuis zijn ook werkzaam bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. “Hiervoor hebben we een aanvullende opleiding tot  screeningsradioloog gevolgd. Het voordeel hiervan is dat wij een bovengemiddelde ervaring hebben in het beoordelen van mammografieën waar we ook in onze dagelijkse ziekenhuispraktijk profijt van hebben”, aldus Caris. Wanneer een verdachte afwijking wordt gezien op het screeningsmammogram wordt de vrouw naar het ziekenhuis verwezen. Op de afdeling Radiologie wordt het verdachte gebied verder onderzocht en zo nodig een punctie verricht. Als er borstkanker wordt geconstateerd, worden de behandelmogelijkheden besproken in een multidisciplinair team. Het kan zijn dat de tumor met omliggend weefsel wordt weggenomen (borstsparend) of dat de hele borst wordt verwijderd. Bij grote tumoren wordt vaak eerst chemotherapie gegeven om de tumor kleiner te laten worden voordat de patiënt  wordt geopereerd.

De vakgroep Radiologie is gespecialiseerd in het beoordelen van röntgenfoto´s, CT-scans, echografie (beelden op basis van geluidsgolven) en MRI (mbv magneetvelden) en het onder beeldgeleide verkrijgen van weefsel voor microscopisch onderzoek. Naast deze diagnostische onderzoeken vinden er ook steeds meer beeldgeleide behandelingen plaats, zoals vaatinterventies (onder andere dotters, stentplaatsingen), musculoskeletale interventies
en abcesdrainages.

Jodiumzaadjes

Met name door de borstkankerscreening worden vaak kleine niet voelbare borsttumoren gevonden. “Voordat de chirurg een niet voelbare borsttumor kan opereren is het onze taak om deze te lokaliseren en te markeren”, licht de radioloog toe. Voorheen werd de tumor met behulp van een metalen draadje gelokaliseerd. Het ene uiteinde ging door de tumor en het andere uiteinde stak door de huid naar buiten. Tijdens de operatie volgde de chirurg het draadje vanaf de huid tot aan de afwijking en haalde de tumor met omliggend weefsel er ruim uit. “De draadlokalisatie heeft als nadeel dat het draadje kan verschuiven en dat het daarom net voorafgaand aan de operatie moet worden ingebracht.”

Minder heroperaties

In ons ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van een jodiumzaadje om de tumor te markeren “Dit is een titanium staafje van ongeveer vier millimeter met binnenin radioactief jodium”, legt de radioloog uit. Caris werd opgeleid tot radioloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven waar de lokalisatiemethode met jodiumzaadjes werd ontwikkeld. “In de week voorafgaand aan de operatie plaatsen we na lokale verdoving onder echo- of röntgengeleide een jodiumzaadje middenin de tumor. Het jodiumzaadje geeft een zeer lage dosis straling af die niet schadelijk is voor de gezondheid van de patiënt en haar omgeving. De straling zorgt er wel voor dat de chirurg tijdens de borstsparende operatie met behulp van een stralingsdetector de tumor makkelijk kan lokaliseren en heel gericht het zaadje en daarmee de tumor kan verwijderen. Ook kan de tumor vaker in één keer helemaal worden verwijderd. Het feit dat de chirurg zelf de route naar het zaadje kan bepalen leidt bovendien tot een beter cosmetisch resultaat.”

Radiologisch laborant

Tijdens hun werk worden de negen radiologen ondersteund
door een team van veertig laboranten. Hilde is een van de zestien laboranten met mammografie als aandachtgebied. “Wij ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling”, aldus Hilde. “We informeren de patiënt, maken de mammografie en ondersteunen de radioloog bij de echo, punctie en plaatsing van het jodiumzaadje. Wanneer een patiënt borstsparend wordt geopereerd, maken we tijdens de operatie röntgenfoto’s van het  verwijderde weefsel. De radioloog beoordeelt direct of de tumor met daarin het jodiumzaadje zich in het verwijderde weefsel bevindt. Vervolgens gaat het preparaat met de verdachte afwijking én het jodiumzaadje naar de afdeling pathologie in Arnhem waar het weefsel door de patholoog wordt onderzocht.”

 

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2022

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker