Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek en diagnose op dezelfde dag

Snel diagnostiek voor vrouwen met verdenking op borstkanker

Gepubliceerd op: 29 oktober 2016

Vaak is de uitslag van het bevolkingsonderzoek reden voor een verwijzing naar de mammapoli van het Slingeland Ziekenhuis. “Maar ook vrouwen met pijnlijke of veranderende borsten komen hier, na verwijzing van de huisarts, voor nader onderzoek. Vrouwen krijgen niet alleen een onderzoek, maar ook de uitslag op dezelfde dag. Deze service kunnen we in de meeste gevallen ook bieden aan vrouwen bij wie aanvullend weefselonderzoek nodig is”, aldus chirurg-oncoloog Ton van Engelenburg.

De ééndagsdiagnostiek is mogelijk dankzij de intensieve samenwerking binnen het A.R.T.Z. Oncologisch centrum. “Het weefsel wordt onderzocht door het Pathologisch Laboratorium in Arnhem. Samen hebben we gekeken wat er nodig is om een snelle uitslag te krijgen. Als we voor 12.00 uur weefsel aanleveren, kan het laboratorium om 16.00 uur een uitslag geven. Voor ons werk in het Slingeland Ziekenhuis betekent het dat de vrouwen voor 11.00 uur onderzocht moeten zijn en het benodigde weefsel moet zijn afgenomen”, licht Ton van Engelenburg toe. Momenteel zijn er vijf ochtenden per week, vier plekken open voor vrouwen met een verdenking op borstkanker. “De nieuwe patiënten die we ’s ochtends zien, krijgen dezelfde dag aan het eind van de middag telefonisch de uitslag. Ongeveer tachtig procent krijgt een goed bericht. Met deze snelle service kun je de periode van ongerustheid zo kort mogelijk houden.”

Individueel behandelplan

Vrouwen die een slecht bericht krijgen, kunnen de volgende dag terecht voor een afspraak bij de chirurg. “Ervaring in Rijnstate leert dat als de spanning van de uitslag eraf is, vrouwen al enigszins voorbereid zijn en gerichte vragen stellen. We doen een lichamelijk onderzoek en vertellen wat het behandelplan is. Het gaat daarbij om een individueel behandelplan, afgestemd op de patiënt.” Voor, tijdens en na de behandeling wordt de behandeling van de patiënt besproken door een multidisciplinair team dat is  samengesteld uit een internist-oncoloog, chirurg-oncoloog, radiotherapeut, patholoog, mammacareverpleegkundige, radioloog, nucleair geneeskundige en plastisch chirurg. “Bovendien kunnen we altijd een beroep doen op andere zorgverleners zoals een klinisch geneticus, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Er zijn veel mensen die een grote rol spelen rondom de behandeling van een patiënt met borstkanker.”

Effectieve behandeling

“Er verandert veel in de behandeling van kanker. Zo kiezen we steeds vaker voor een behandeling met chemotherapie of een hormoonbehandeling voorafgaand aan een operatie. Er zijn effectieve medicijnen die grote tumoren kunnen laten slinken en alsnog een besparende borstbehandeling mogelijk maken. Hetzelfde geldt voor de behandeling van okselklieren. Nog niet zo lang geleden werden alle okselkieren verwijderd als er één okselklier was aangetast. Met als gevolg lymfoedeem bij een kwart van de vrouwen. Nu blijkt dat na behandeling met chemotherapie de kans groot is dat de okselklieren alleen nog bestraald hoeven te worden”, aldus de chirurg-oncoloog. “Onze kennis en mogelijkheden nemen toe, we kunnen effectiever behandelen met minder bijwerkingen met als resultaat meer borstsparende operaties, minder okselklieroperaties en een betere overleving.”

Nieuwe technologie

Slingeland Ziekenhuis beschikt over een tomomammograaf. De traditionele mammograaf maakt foto’s van de gehele dikte van de borst. Bij tomomammografie kan men als het ware in laagjes door de borst heen scannen. Dit geeft een nauwkeuriger beeld. Sinds 2014 worden heel kleine borsttumoren met behulp van licht radioactieve jodiumzaadjes gelokaliseerd. Het jodiumzaadje van vier millimeter wordt via een punctie met behulp van echografie of röntgendoorlichting in de tumor ingebracht. Tijdens de operatie kan door meting van de radioactiviteit precies bepaald worden waar dat zaadje zich bevindt in de borst zodat de tumor zeer nauwkeurig weggehaald kan worden.

Vanuit onze samenwerking binnen A.R.T.Z. Oncologisch centrum met Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kunnen we onze gezamenlijke ambitie waarmaken om ééndagsdiagnostiek voor borstkanker te bieden. Meer informatie kunt u vinden via www.artz.nl.

 

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2022

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker