Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondersteuning bij het omgaan met kanker

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023

Ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt vroeg of laat de diagnose kanker. Gelukkig is de kans op genezing de afgelopen jaren ook met sprongen vooruit gegaan. Daarvoor is het belangrijk om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment te krijgen. Naast medische zorg is het fijn om ondersteund te worden door familie en vrienden. Maar het kan ook prettig zijn om support te krijgen van mensen die iets verder van je afstaan. 

Het Slingeland Ziekenhuis levert formele professionele medische zorg. Het Oude IJssel Huis biedt informele zorg: ondersteuning door mensen die dat niet beroepsmatig doen, wel geschoold zijn, maar er niet voor betaald worden. Samen werken ze om patiënten en hun naasten te ondersteunen.

Meer dan lichamelijk ongemak

Janny Besselink had eind 2020 een druk leven. Ze werkt in de ouderenzorg en fietste elke dag zo’n achttien kilometer. Ze kreeg last van haar buik en dacht aanvankelijk een spier verrekt te hebben. Toen er een bobbel in haar buik werd geconstateerd en er kanker werd  gediagnosticeerd, overviel haar dat, vertelt Janny. Je komt in een medische molen terecht en het leven verandert van het ene op het andere moment. Er gebeurt zoveel en het gaat allemaal zo snel dat je gewoon even niet meer weet wat je moet  denken, blikt Janny terug. De laatste twee chemo’s zorgden niet alleen voor lichamelijk ongemak,  maar ook voor twijfels en vermoeidheid. Dat was het moment om met een buitenstaander te praten. Bewust met iemand anders dan de fijne mensen om me heen. Maatschappelijk werker Nadia van Kogelenberg van het Slingeland Ziekenhuis gaf Janny een luisterend oor en steun.

Medische molen

Ulrike ter Braak is klinisch psycholoog van het Slingeland Ziekenhuis en herkent het verhaal van Janny. Mensen die de diagnose kanker krijgen, gaan de medische molen in: hun agenda wordt overgenomen en ze schakelen vaak over naar de doe-modus, schetst Ulrike.

Na de laatste chemo of bestraling komt de molen tot stilstand en kan er een leegte ontstaan. Met de medische behandeling van kanker ben je zo twee jaar verder, maar dat wil niet zeggen dat je er dan al bent. Er zijn mensen die zich somber voelen of bang zijn dat de kanker terugkomt. Anderen hebben veel last van vermoeidheid, problemen met concentratie of seksualiteit. Dit kan leiden tot stress binnen de relatie, het gezin of op het werk. Als tijdens een consult blijkt dat deze problemen spelen, verwijzen de behandelend specialisten door naar bijvoorbeeld de psycholoog of de medisch maatschappelijk werker in het ziekenhuis. Bovendien maken we mensen attent op informele ondersteuning van Het Oude IJssel Huis.

Positieve gezondheid

Bij Het Oude IJssel Huis kunnen mensen die leven met of na kanker en hun naasten terecht voor informele ondersteuning. Je kunt er vrijblijvend binnenlopen voor een kop koffie en een gesprek of meedoen aan uiteenlopende activiteiten. De vrijwilligers die actief zijn in Het Oude IJssel Huis zijn speciaal geschoold en werken vanuit positieve gezondheid. Anders gezegd: gezondheid is meer dan niet-ziek-zijn. Op de website mijnpositievegezondheid.nl is hier meer over te lezen. 

Niet óver maar mét u 

Om goede ondersteuning te kunnen geven aan mensen met kanker en hun naasten, is het belangrijk om samen keuzes te maken mét bezoekers van Het Oude IJssel Huis. Er is een klankbordgroep opgezet om met elkaar van gedachten te wisselen. Bent u - of kent u - iemand die te maken heeft met de gevolgen van kanker, dan nodigen we u uit om uw ervaring en ideeën voor verbetering van informele zorg te delen.

Voor aanmelding en meer informatie: kijk op www.hetoudeijsselhuis.nl/samen

 

Samenwerking ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis krijgt vorm

Het Slingeland Ziekenhuis en Het Oude IJssel Huis tekenden eind vorig jaar een intentieverklaring tot samenwerking. De intentie is om formele en informele zorg zodanig aan te vullen dat mensen met kanker en hun naasten optimaal worden ondersteund met de juiste psychosociale zorg op het juiste moment en op de juiste plek. Fantastisch dat ook het KWF de samenwerking financieel ondersteunt, vindt projectleider Irene Zijp.

Irene geeft aan dat er al een mooie samenwerking is gestart, zoals een vliegwielgroep  waarin zowel leden vanuit het Oude IJssel Huis als het Slingeland Ziekenhuis  vertegenwoordigd zijn. Want, zo weet Irene, er spelen veel factoren; niet alleen aan het  begin van het medische traject in het ziekenhuis, maar ook als een patiënt het  ziekenhuistraject heeft afgerond. Er blijft een behoefte aan een luisterend oor en aan  entale ontspanning. Hierin kan Het Oude IJssel Huis een belangrijke rol spelen.


Nieuwscafé Special:
Leven met en na kanker

Donderdag 16 november 
van 16.00 tot 18.30 uur 
In schouwburg Amphion
Entree € 5,50 incl. een drankje

Aanmelden: amphion.nl/nieuwscafespecial


 

Laatst bijgewerkt op: 27 oktober 2023

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker