KenniscentrumOnderzoek en diagnose › PET-scan › PET-CT-scan bij borstkanker

PET-CT-scan bij borstkanker

PET staat voor Positron Emissie Tomografie. Een PET-CT-scan is een nucleair onderzoek dat laat zien hoe snel werking van de stofwisseling van cellen is. Bij dit onderzoek wordt glucose met een kleine hoeveelheid radioactieve stof ingespoten in de bloedbaan. Glucose is de brandstof voor cellen. Als de celdeling sneller gaat zoals bij kankercellen, hebben de cellen ook meer brandstof nodig. De radioactieve stof zendt gedurende een korte tijd straling uit. Zo kan de arts afwijkende plekken via de computer zien. Zieke weefsels zoals tumoren, uitzaaiingen of ontstekingen nemen meer glucose op en zullen dus ook sterker oplichten op de CT-scan.

Een PET-CT-scan wordt over het algemeen bij borstkankerpatiënten gedaan als de andere onderzoeken de tumor of uitzaaiingen niet kan aantonen.

Rijnstate

Dit onderzoek wordt niet gedaan in het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten worden verwezen naar Rijnstate in Arnhem.

Voorbereiding

Een medewerker van Rijnstate in Arnhem neemt telefonisch contact op met de patiënt die voor dit onderzoek wordt doorverwezen. De voorbereiding en gang van zaken die specifiek voor u gelden worden dan uitgelegd. Daarna wordt de informatie ook schriftelijk toegezonden per post of per e-mail. Rijnstate kiest er bewust voor om de informatie over dit onderzoek niet online te delen, maar persoonlijk te bespreken.

Bijwerkingen

De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen. Na korte tijd verdwijnt de stof uit uw lichaam.
Deel deze pagina: