Overslaan en naar de inhoud gaan

MRI-onderzoek van de borst

Magnetic Resonance Imaging

Gepubliceerd op: 24 maart 2022

Soms is er aanleiding om een aanvullend onderzoek te doen door middel van een MRI-scan van de borst. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de afwijking op een mammografie lastig te beoordelen is omdat er sprake is van zeer dicht klierweefsel. De MRI geeft dan een beter beeld.

De MRI-scan wordt ook gebruikt in de volgende gevallen:

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging (afbeelden door middel van magneetveld en radiogolven). Dit onderzoek vindt op de afdeling Radiologie plaats. Het is een onschadelijke en pijnloze techniek om delen van het lichaam in beeld te brengen. De patiënt wordt hiervoor in een soort tunnel geschoven. In de tunnel is een sterk magnetisch veld. De patiënt moet gedurende 30 tot 40 minuten helemaal stil blijven liggen. Bewegingen verstoren het beeld en maken het onmogelijk om een goede diagnose te stellen.

Gang van zaken

Voor een MRI-scan van de borsten krijgt u contrastvloeistof toegediend. Voordat u de kamer ingaat, wordt er een infuus ingebracht in uw arm. U ligt met ontbloot bovenlichaam op de tafel op uw buik, met een deken over u heen. Uw borsten kunnen door een gat in de tafel vrij naar beneden hangen. Deze houding wordt vaak als onprettig ervaren, maar is nodig voor het onderzoek.
Als u nog een menstruatiecyclus heeft, vindt het onderzoek in principe plaats tussen de 5e en de 12e dag, gerekend vanaf de eerste dag van de menstruatie. Het klierweefsel in de borsten is dan het meest rustig, waardoor de foto’s het best te beoordelen zijn.

Zie ook: de folder ‘MRI-onderzoek van de borsten’.

Uitslag

De uitslag van dit onderzoek krijgt u tijdens uw volgende afspraak met de chirurg.

Geen standaard onderzoek

Een MRI-onderzoek behoort niet tot de standaard methodieken voor onderzoek naar borstkanker. Het is een kostbaar onderzoek. Veel patiënten ervaren het ook als een onaangenaam onderzoek door de nauwe ruimte en het lawaai.

Het heeft bovendien als nadeel dat sommige voorstadia van borstkanker nauwelijks zichtbaar zijn en een MRI van de borsten ook veel zogeheten ‘fout positieve waarden’ geeft. Dit laatste zorgt ten onrechte voor onrust bij patiënten.

Filmpje

Bekijk het filmpje 'Een MRI-scan, wat kunt u verwachten'.

 

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2024

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker