Overslaan en naar de inhoud gaan

Doelgerichte therapie

bij HER2/neu positieve borstkanker

Gepubliceerd op: 28 maart 2022

Met doelgerichte therapie worden medicijnen ingezet die kankercellen doden of de celdeling van kankercellen remmen. Aan de buitenkant van sommige cellen zit een eiwit, genaamd HER2. Hierdoor kan een kankercel sneller groeien. Doelgerichte therapie kan die eiwitten blokkeren. 

HER2/neu staat voor ‘Human Epidermal growth factor Receptor 2’, HER2/neu is een eiwit dat zorgt dat de tumorcellen ongecontroleerd gaan groeien.

HER2/neu receptoren

Bij sommige vormen van borstkanker is er sprake van een celwand die erg veel HER2/neu receptoren bevat (overexpressie). Dit noemen we HER2/neu positieve borstkanker. Deze receptoren op de celwand kunnen eiwitten (de zogenaamde epidermale groeifactor) aan zich binden die de celgroei stimuleren. Indien er sprake is van zo’n groot aantal van deze receptoren, ontvangt de cel teveel groeisignaal en kan ongecontroleerd gaan groeien.

Of er sprake is van een HER2/neu-positieve tumor kan worden vastgesteld door de patholoog die hiervoor een stukje tumorweefsel onderzoekt met speciale tests. Zo’n 20% van de patiënten met borstkanker heeft een tumor die HER2-positief is.

Behandeling met doelgerichte therapie

Patiënten met een HER2-positieve borstkanker hadden vroeger een slechtere prognose dan patiënten die HER2-negatieve borstkanker hadden. Tegenwoordig is er een behandeling beschikbaar die specifiek gericht is op de HER2 receptoren in de cel waardoor de prognose niet langer slechter is voor deze groep patiënten.

Als er sprake is van een HER2-positieve borstkanker, is het mogelijk om het medicijn trastuzumab (Herceptin®) eventueel in combinatie met pertuzumab® (Perjeta)  toe te dienen. Beiden zijn monoklonale antilichamen. Een ‘antilichaam’ bindt zich aan de HER2/neu-receptor op de cel. Het antilichaam blokkeert de receptor zodat hij geen groeisignaal meer kan ontvangen en doorgeven aan de cel. Hierdoor zal de tumorcel zich niet meer delen en wordt de groei van de tumor geremd. Deze vorm van behandelen heet doelgerichte therapie.

Afhankelijk van uw situatie wordt trastuzumab wekelijks of eens in de 3 weken toegediend via een infuus. Dit gebeurt op de dagbehandeling oncologie.

Mogelijke toepassingen van doelgerichte therapie bij HER2-positieve borstkanker

Doelgerichte therapie wordt vaak gegeven in combinatie met chemotherapie. Door deze therapieën te combineren wordt het effect van beide behandelingen versterkt. Als de tumor ook hormoongevoelig is, zal na het afronden van de chemotherapie ook nog hormoontherapie gegeven worden.

  • Neo-adjuvant: (in combinatie met chemotherapie) vóór een operatie of bestraling, om een grote tumor zo veel mogelijk te laten slinken.
  • Adjuvant: (in combinatie met chemotherapie) na een operatie en/of bestraling. Het doel is microscopisch kleine uitzaaiingen in bijvoorbeeld longen, botten of lever die mogelijk al ontstaan zijn vóórdat de tumor werd verwijderd, te vernietigen.
  • Palliatief: als er sprak is van uitzaaiingen. Het doel is dan de tumor of uitzaaiing te verkleinen, de groei te vertragen of te stoppen om zo het leven te verlengen en mogelijk de kwaliteit van leven te vergroten.

Mogelijke bijwerkingen

De behandeling met trastuzumab en pertuzumab wordt in het algemeen goed verdragen door patiënten. De meeste mensen ondervinden geen bijwerkingen. Omdat HER-2 antilichamen zich specifiek op de aanwezige HER-2 receptoren richten, die zich hoofdzakelijk op de borstkankercellen bevinden, worden de meeste gezonde lichaamscellen niet aangetast.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn een reactie op de eerste toediening van het antilichaam.
Symptomen kunnen zijn:

  • rillingen en/of koorts
  • hoofdpijn
  • pijn op de borst
  • spierpijn en gevoel van zwakte

Deze symptomen zijn meestal niet ernstig en tijdelijk van aard en komen zelden voor bij de volgende toediening van het antilichaam.
Daarom wordt tijdens en na de eerste behandeling met het infuus of injectie extra goed en extra lang op u gelet.
Indien nodig wordt er een medicijn toegediend om de reactie tegen te gaan maar meestal is een korte onderbreking van de toediening (gedurende een half uur) al voldoende.

Filmpje

In het filmpje wordt uitgelegd welke eigenschappen kankercellen hebben en wat doelgerichte therapie inhoudt bij kanker. 

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2022

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker