Overslaan en naar de inhoud gaan

Behandelplan

Gepubliceerd op: 28 maart 2022

Voor iedere patiënt wordt een individueel behandelplan gemaakt. De diagnose is hiervoor het uitgangspunt.
In een behandelplan staat welke behandelingen het best aansluiten bij het type (soort borstkanker) en stadium van borstkanker. Vaak gaat het niet om één behandeling maar om een combinatie van behandelingen, bijvoorbeeld een borstoperatie en een chemokuur of bestraling, of alle drie.

Afhankelijk van het stadium van de borstkanker heeft het behandelplan betrekking op:

 • genezing;
 • levensverlenging en verbetering van kwaliteit van leven;
 • het bestrijden of verzachten van de ziektesymptomen.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Het behandelplan komt tot stand in een multidisciplinair overleg (MDO). De specialisten bespreken daar ieder vanuit hun eigen vakgebied wat de beste behandeling voor een specifieke patiënt is. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke factoren van de patiënt.

Bij het multidisciplinair overleg zijn de volgende specialisten aanwezig of zij nemen deel aan een videoconferentie:

 • een chirurg (operatieve ingreep)
 • een radioloog (beeldonderzoek)
 • een patholoog (cel- en weefselonderzoek)
 • een internist/oncoloog (behandeling chemotherapie, hormoontherapie en begeleiding klachten)
 • een radiotherapeut (bestralingen)
 • een mammacareverpleegkundige (begeleiding en behandeling)
 • een plastisch chirurg (reconstructie)

Ook de huisarts ontvangt een uitnodiging om deel te nemen als de patiënt besproken wordt en aansluitend direct een digitaal verslag van de bespreking.

Bespreking bevindingen onderzoeken

Tijdens het MDO bespreken de specialisten de bevindingen van alle onderzoeken die gedaan zijn:

 • het lichamelijk onderzoek;
 • de beeldvormende onderzoeken (mammografie, echografie, MRI);
 • het pathologisch rapport (uitslag van het cel- en/of weefselonderzoek).

Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

Persoonlijke factoren

Daarnaast spelen een groot aantal persoonlijke factoren van de patiënt een rol bij de totstandkoming van het behandelplan zoals:

 • leeftijd;
 • geslacht;
 • aanwezigheid van andere ziekten
 • eventuele erfelijke belasting
 • mogelijke kinderwens;
 • persoonlijke wensen voor behandeling.

Het behandelplan wordt telkens geëvalueerd. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt, bijvoorbeeld na aanvullende onderzoeken, brengt de betrokken specialist deze informatie in bij het MDO. Als het nodig is, stelt het MDO het behandelplan bij.

Richtlijn voor behandeling

Bij het opstellen van een behandelplan baseert het MDO zich mede op de landelijke richtlijn voor borstkanker. Hierin staat welke behandeling het beste aansluit bij de verschillende diagnosen en leeftijden. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is opgesteld door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON). In dat overleg zitten oncologen, patholoog-anatomen, radiologen en vele andere deskundigen. Regelmatig wordt de richtlijn opnieuw bekeken en zo nodig aangevuld.

 

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2022

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker