Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste afspraak polikliniek Mammacare

Gepubliceerd op: 24 maart 2022

De huisarts verwijst een patiënt naar de polikliniek Mammacare als er onduidelijkheid is over een afwijking in of aan de borst. Ook kunt u verwezen worden als bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een afwijking is geconstateerd.

Op de Mammacare-polikliniek wil het Slingeland Ziekenhuis patiënten met een verdachte afwijking in de borst zo snel mogelijk zekerheid verschaffen over de aard van de afwijking. We plannen uw eerste afspraak dan ook zo snel mogelijk in, vrijwel altijd binnen 2 werkdagen.
Tijdens uw eerste bezoek starten we direct met de nodige onderzoeken en geven de uitslag en diagnose meestal nog dezelfde dag.

Afspraak plannen

U hoeft niet zelf contact met het ziekenhuis op te nemen om een afspraak te plannen. Als uw huisarts u heeft verwezen naar de mammapoli in het ziekenhuis, geeft hij of zij uw gegevens aan de polikliniek door en zal de mammacareverpleegkundige u bellen.
Zij plant met u de datum en tijd voor uw eerste afspraak op de polikliniek Mammacare. Zij vertelt u waar u moet zijn in het ziekenhuis en wat er gaat gebeuren bij deze eerste afspraak.
Meestal zal uw eerste afspraak in de ochtend gepland worden, aangezien het in dat geval ook mogelijk is om u de uitslag van de biopsie aan het einde van de middag te kunnen geven.

Inschrijfbalie

Komt u voor het eerst naar ons ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal.

Wat neemt u mee

Als u naar het ziekenhuis komt voor uw afspraak moet u het volgende meebrengen:

  • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. 
    Tevens voegen wij graag een foto aan het dossier toe. Hiervoor gebruiken wij de foto van uw legitimatie of de balie medewerker maakt een nieuwe foto van u. Uiteraard kunt u hier bezwaar tegen maken, maar door een foto aan uw dossier toe te voegen bent u sneller te identificeren en wordt de kans op misbruik van uw gegevens kleiner.
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit overzicht is te verkrijgen bij uw apotheek.

Het is raadzaam dat u iemand meeneemt die u bij kan staan tijdens uw bezoeken aan het ziekenhuis.

Locatie

In het Slingeland Ziekenhuis volgt u routenummer 12 voor de polikliniek Mammacare. Deze bevindt zich in het souterrain (-1). U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.


Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak

De mammacareverpleegkundige zal u uit de wachtkamer ophalen. Zij zal enkele gegevens van u noteren en u volledig inlichten over de gang van zaken in het ziekenhuis. Als u zelf vragen heeft kunt u ze gerust aan haar stellen.
Het streven is om direct met de onderzoeken te starten en zo mogelijk diezelfde dag een diagnose te stellen.

Onderzoeken

Aansluitend aan het gesprek met de mammacare-verpleegkundige gaat u naar de afdeling Radiologie. Er wordt een mammografie verricht, eventueel gevolgd door een echografie van de borst. De radioloog beoordeelt deze foto’s en/of beelden direct.
Als op de röntgenfoto’s een afwijking te zien is, die verder onderzocht moet worden, kan er in de meeste gevallen direct een punctie (biopsie van de borst) verricht worden. Dit houdt in dat er wat weefsel uit de borst wordt gehaald met behulp van een holle naald. Het weefsel wordt direct voor nader onderzoek opgestuurd naar de patholoog.

Aansluitend aan de onderzoeken op de afdeling Radiologie wordt er altijd een lichamelijk onderzoek gedaan door een chirurg. Zijn er geen afwijkingen gevonden bij de onderzoeken dan kunt u na dit lichamelijk onderzoek weer naar huis en is het zorgtraject beëindigd.

Uitslag punctie

Als er een echogeleide biopsie bij u is verricht, dan wordt u aan het eind van de diezelfde dag gebeld door de mammacareverpleegkundige met de uitslag van het weefselonderzoek. Mocht de uitslag nog niet compleet zijn, dan bellen we u ook. We maken dan direct een nieuwe telefonische afspraak om de uitslag door te geven. Als er nog vervolgonderzoek nodig is bespreken we dit ook met u.
Is er een vacuümbiopsie gedaan, dan krijgt u de uitslag binnen 3 werkdagen na de punctie. De mammacareverpleegkundige zal telefonisch contact met u zoeken om de uitslag met u te bespreken.

Vervolg

Voordat de mammacareverpleegkundige u belt heeft zij uw situatie en de uitslagen besproken met de specialist. Als het nodig is zal zij een vervolgafspraak bij de chirurg met u plannen om uw persoonlijke behandelplan samen te bespreken. De mammacareverpleegkundige is ook bij deze vervolgafspraak aanwezig.

 

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2024

Anatomie

Anatomie

Borst en Lymfestelsel

Janny in gesprek met Ulrike, klinisch psycholoog en Nadia, medisch maatschappelijk werker.
Ondersteuning bij het omgaan met kanker